กระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้า

   โครงการกระเช้าลอยฟ้า (Hatyai Cable Car) เป็นหนึ่งในนโยบายของ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เพื่อสร้างจุดขาย เพิ่มความน่าสนใจ ยกระดับการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่


     เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าในระยะที่ 1 เส้นทางจากพระพุทธมงคลมหาราช ไปยังศาลาท้าวมหาพรหม ระยะทางรวม 535 เมตร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคมปี 2554 นี้ และยังมีโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 2 โดยเริ่มต้นจากบริเวณสนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะ (ด้านล่าง) ไปยังพระโพธิสัตว์กวนอิม และพระพุทธมงคลมหาราช ระยะทางรวม 200 เมตร ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปในอนาคต ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอันแปลกใหม่ และสร้างภาพลักษณ์ของนครหาดใหญ่สู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน Hatyai Park โดยการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิม ท้าวมหาพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ Hatyai Ice Dome และบรรยากาศการท่องเที่ยวอันร่มรื่นภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นจุดขายการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของนครหาดใหญ่


อัตราค่าบริการ

ชาวไทย

  • ผู้ใหญ่ 200 บาท
  • เด็ก 100 บาท

ชาวต่างชาติ

  • ผู้ใหญ่ 300 บาท
  • เด็ก 150 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-219-333 , 089-8666-191 , 089-8666-282