วัดสแตนเลส หาดใหญ่

วัดสแตนเลส หาดใหญ่

 วัดสแตนเลส หาดใหญ่ เป็น เจดีย์ที่มีความงดงามมาก เจดีย์มีส่วนประกอบของสแตนเลส ภายในประกอบด้วยหลายห้อง โดยเล่าถึงประวัติเรื่องราวต่างๆ แต่ละห้องมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป

     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำด้วยวัสดุ สแตนเลส ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่าบนยอดเขาคอหงส์ หมู่ 8 บ้านในไร่ ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสารพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมาะสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้องค์พระประธานประจำวันเกิด เดือนเกิด และปีนักษัตรเกิดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือสืบไป


     ทางขึ้นจะอยู่ด้าน หลังมอ.หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขับรถไปตามถนนปุณณกัณฑ์ (ถนน108 หลังม.อ.หาดใหญ่) เลี้ยวซ้าย ซอยขึ้นเขา ช่อง3 ช่อง7 ไปตามทางขึ้นเขา จะพบเจดีย์อยู่ทางขวาของถนน


จัดให้ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานทุกวันที่ 7, 17 และ 27 ในเวลา 10.20 น. ของทุกเดือน


วางศิลาฤกษ์ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ
ขึ้นยอดเสากลางเจดีย์ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2549 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7
วันฉลองทำบุญใหญ่ วันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11
สร้างแล้วเสร็จภายใน 160 วัน


ที่ตั้ง : เขาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา