วัดหาดใหญ่ใน

วัดหาดใหญ่ใน

   วัดหาดใหญ่ใน "วัด มหัตตมังคลาราม" หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า "วัดหาดใหญ่ใน" สร้างในปี พ.ศ. 2515-2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า "พระพุทธมหัตตมงคล" ว่ากันว่าพระพุทธมหัตตมงคล เป็นพระนอนใหญ่เป็นอันดับสามของโลก "พระพุทธมหัตตมงคล" ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความยาวถึง 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปนมัสการมากมาย


วัด หาดใหญ่ใน ซ่อนตัวอยู่หลังตลาดหาดใหญ่ใน บนถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา บนเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มริมคลองอู่ตะเภา ในอดีตแวดล้อมด้วยทุ่งนา สวนยางพารา และเหมืองแร่ ปัจจุบันแวดล้อมด้วยตึกรามบ้านช่อง ร้านค้า และตลาด แต่ภายในวันหาดใหญ่ในยังคงสงบ ร่มรื่น และสวยงาม


วัดหาดใหญ่ ใน แรกเริ่มสร้างเป็นวัดนั้น นายทอง นางฉิ้น ใจเย็น ได้บริจาคที่ดิน 1 ไร่ พร้อมอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับพระสงฆ์ซึ่งอพยพหลบภัยมหาสงครามเอเชียบูรพา นำโดยพระมหาคลิ้ง อตฺถจาโร ปัจจุบันคือพระครูวิจิตรพรหมวิหาร ต่อมานายจินต์ รักการดี นายอำเภอหาดใหญ่ (สมัยนั้น) พร้อมประชาชนได้มีจิตศรัทธาบริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติมและสร้างวัดขึ้น ในวันที่ 10 มิถุนายน 2490 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดวันที่ 24 กันยายน 2490 ให้มีนามว่า วัดหาดใหญ่ใน และได้เปลี่ยนนามใหม่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2523 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้พระราชทานนามให้ พร้อมกับพระนามาภิไธยย่อ "ม.ว.ก." ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มประตูวัดและได้ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชานุเคราะห์


วัน ที่ 2 กันยายน 2519 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธี ยกพระเกตุมาลาพระพุทธไสยาสน์ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามา ภิไธย ที่แผ่นหินอ่อนไว้เป็นที่ระลึกด้วย


วันที่ 30 มีนาคม 2520 สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เสด็จมาในพิธีประดิษฐานพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยพระเขนยพระพุทธไสยาสน์


วันที่ 4 สิงหาคม 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร้อมด้วยพระวรชายาได้เสด็จมาในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระพุทธไสยาสน์


วัด หาดใหญ่ในได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2498 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร เกี่ยวกับการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ ปี 2488 ขณะที่เป็นที่พักสงฆ์เป็นต้นมามีนักเรียนบาลีและนักธรรมแต่ละปีกว่า 15 รูปขึ้นไป นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดและโรงเรียนประถม ซึ่งเกิดขึ้นในที่วัดเมื่อปี 2497


ด้วยประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และความงดงามของ "พระพุทธมหัตตมงคล" ส่งผลให้ประชาชนทุกสารทิศหลั่งไหลมากราบไหว้กันอย่างขาดสาย สมคุณค่าแห่งความศรัทธา

ที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา